Bán Hoa Lan Online

Sản Phẩm Giá Số lượng
Combo 20 loại cẩm cù size nhỡ 1,050,000đ 20/Chậu
Lan giả hạc cánh trắng họng tím thái lan 200,000đ 1/Chậu
Giả hạc trắng thái giống 200,000đ 5/Chậu
Trầm đài giống hoa tím cánh bầu 300,000đ 5/Chậu
Trầm rồng đỏ cây trưởng thành 200,000đ 1/Chậu
Vũ nữ mèo đỏ đang vòi hoặc sắp vòi 250,000đ 1/Chậu
Trầm cửu long giống gieo hạt 50,000đ 1/Chậu
Cẩm cù giống 20 loại 1,000,000đ 20/Chậu
Lan Catasetum trưởng thành 200,000đ 1/Chậu
Lan thiên nga cây trưởng thành 110,000đ 1/Chậu